แจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัท เอเซียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาวของจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2564 จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอบางแพ

ทันข่าวราชบุรี

ข่าวเด่น

image
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง จ.ราชบุรี
image
วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า หรือสวนโควินท์
image
ไร่รวงข้าวภูตะวัน หรือ “ฟาร์มฝันแม่”
image
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์คุณภาพ
image
ช่อมาลี กระยาสารทขนมไทย
image
กระเป๋าหนัง MARAH
image
“ตระกร้าสาน
image
สบู่สมุนไพรขมิ้น-รังไหม
image
พวงมาลัยประดิษฐ์

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
จังหวัดราชบุรีเตรียมดำเนินการปรับปรุงเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ เส้นเจดีย์หัก วัดหนองหอย
image
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
image
ทสจ.ราชบุรี กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ จัดทำMOU  เชิงรุก จับกุม และกล่าวโทษได้ทุกพื้นที่
image
โครงการ U2T  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี  นำละมุดร้อยปี ของดี อ.บ้านโป่ง มาแปรรูปพัฒนาเป็นอาหารคาวหวานเลิศรส โดยเชฟชื่อดังของเมืองไทย  ให้ความรู้พัฒนาสู่อาชีพชุมชน
image
กลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถสิบล้อจ.ราชบุรี รวมตัวกันออกเคลื่อนพลพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 7 จุด เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงพลังงาน ช่วยตรึงราคาน้ำมันดีเซลเหลือลิตรละ 25 บาทต่อลิตร ไป 1 ปี 
image
กรมทางหลวง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน การปรับปรุงและออกแบบแก้ไขปัญหาจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ที่ จังหวัดราชบุรี
image
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานเนื่องในพิธีทอดผ้าป่า
image
 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และวัดมหาธาตุวรวิหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารปรุงสุก และเจลแอลกอฮอล์แก่บุคลากรโรงพยาบาลดำเนินสะดวก และโรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี
image
จังหวัดราชบุรี ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
image
จ.ราชบุรีรับฟังการชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image