ขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานระดับรองผู้จัดการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงานและหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ให้แก่ผู้พิการ ซึ่งผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ครั้้งที่ 2 จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์และกำกับดูแลผู้ประกอบการลานเททะลายปาล์มน้ำมัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

ทันข่าวราชบุรี

ข่าวเด่น

image
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง จ.ราชบุรี
image
วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า หรือสวนโควินท์
image
ไร่รวงข้าวภูตะวัน หรือ “ฟาร์มฝันแม่”
image
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์คุณภาพ
image
ช่อมาลี กระยาสารทขนมไทย
image
กระเป๋าหนัง MARAH
image
“ตระกร้าสาน
image
สบู่สมุนไพรขมิ้น-รังไหม
image
พวงมาลัยประดิษฐ์

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
เกษตรจังหวัดราชบุรีมอบใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) จังหวัดราชบุรี
image
จ.ราชบุรีประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชน
image
จ.ราชบุรีประชุมติดตามความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากโรงงานรีไซเคิล
image
จ.ราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและรับมอบนโยบายที่สำคัญเดือนกันยายน
image
ผู้ว่าฯราชบุรีเข้าเยี่ยมคุณยายเรือรั่วดำเนินสะดวก
image
อบจ.ราชบุรีจัด MOU สร้างเครือข่ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
image
วธ. เร่งขับเคลื่อน soft power สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ต่อยอดสู่เวทีระดับโลก
image
ครม. ไฟเขียว ขยายระยะเวลาต่างชาติพำนักในประเทศไทย ผู้ได้รับฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน 45 วัน ส่วนผู้ได้รับ Visa on Arrival พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
image
ผู้ว่าฯราชบุรีนำข้าราชการทำกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. 2565
image
จ.ราชบุรีรับมอบหมวกนิรภัย สนับสนุนรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
image
จ.ราชบุรี เตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสะพานขึงเป็น “สวนรถไฟจังหวัดราชบุรี” สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์      
image
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์ ประจําปี 2565 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคล 54 ปี พระปิยทัสสี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต)

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image