ทันข่าวราชบุรี

ข่าวเด่น

ตลาด“โอ๊ะป่อย” แหล่งเช็คอินที่สวนผึ้งจังหวัดราชบุรี
ตลาด“โอ๊ะป่อย” แหล่งเช็คอินที่สวนผึ้งจังหวัดราชบุรี
วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า หรือสวนโควินท์
วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า หรือสวนโควินท์
ไร่รวงข้าวภูตะวัน หรือ “ฟาร์มฝันแม่”
ไร่รวงข้าวภูตะวัน หรือ “ฟาร์มฝันแม่”
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง จ.ราชบุรี
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง จ.ราชบุรี
    เที่ยวหมู่บ้านมอญห้วยน้ำใส แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงธรรมชาติ ฉายาแม่กำปอง 2 ที่ จ.ราชบุรี
    เที่ยวหมู่บ้านมอญห้วยน้ำใส แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงธรรมชาติ ฉายาแม่กำปอง 2 ที่ จ.ราชบุรี
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์คุณภาพ
ช่อมาลี กระยาสารทขนมไทย
ช่อมาลี กระยาสารทขนมไทย
กระเป๋าหนัง MARAH
กระเป๋าหนัง MARAH
ตระกร้าสาน
“ตระกร้าสาน
สบู่สมุนไพรขมิ้น-รังไหม
สบู่สมุนไพรขมิ้น-รังไหม
พวงมาลัยประดิษฐ์
พวงมาลัยประดิษฐ์

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
จังหวัดราชบุรีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ที่ อ.วัดเพลง 
จังหวัดราชบุรีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ที่ อ.วัดเพลง 
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
จังหวัดราชบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
จังหวัดราชบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
เยาวชนไทยและต่างชาติ เข้าร่วมโครงการ " เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท " ที่จังหวัดราชบุรี
เยาวชนไทยและต่างชาติ เข้าร่วมโครงการ " เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท " ที่จังหวัดราชบุรี
จ.ราชบุรีประชุมติดตวามความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬา ราชบุรีเกมส์ และเมืองโอ่งเกมส์ ปี 2567
จ.ราชบุรีประชุมติดตวามความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬา ราชบุรีเกมส์ และเมืองโอ่งเกมส์ ปี 2567
งานมะม่วงและของดีปากท่อ แหล่งปลูกมะม่วงพันธุ์ดีกว่าพันห้าร้อยไร่
งานมะม่วงและของดีปากท่อ แหล่งปลูกมะม่วงพันธุ์ดีกว่าพันห้าร้อยไร่
งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2566
งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2566
จ.ราชบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่อ.จอมบึง
จ.ราชบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่อ.จอมบึง
จ.ราชบุรีไตรมาสแรก ปี 2566 เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว 
จ.ราชบุรีไตรมาสแรก ปี 2566 เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว 
กกต.ราชบุรี จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ช่วงโค้งสุดท้ายกระตุ้นประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.มากกว่าครั้งก่อน
กกต.ราชบุรี จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ช่วงโค้งสุดท้ายกระตุ้นประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.มากกว่าครั้งก่อน
หมอหมูสู้มะเร็ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์รับบริจาคเงินช่วยรักษาผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ ที่จ.ราชบุรี
หมอหมูสู้มะเร็ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์รับบริจาคเงินช่วยรักษาผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ ที่จ.ราชบุรี

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ratchaburi/login