โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอบรมเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม รุ่นที่ 3 รูปแบบออนไลน์ ขอเชิญชวนชาวราชบุรี เขตเลือกตั้้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอโพธาราม (ยกเว้น ต.บ้านฆ้อง ต.บ้านสิงห์ และ ต.ดอนทราย) อำเภอจอมบึง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานรีไซเคิลของเสีย

ทันข่าวราชบุรี

ข่าวเด่น

image
ไร่รวงข้าวภูตะวัน หรือ “ฟาร์มฝันแม่”
image
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง จ.ราชบุรี
image
วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า หรือสวนโควินท์
image
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์คุณภาพ
image
ช่อมาลี กระยาสารทขนมไทย
image
กระเป๋าหนัง MARAH
image
“ตระกร้าสาน
image
สบู่สมุนไพรขมิ้น-รังไหม
image
พวงมาลัยประดิษฐ์

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรีคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาพืชไร่ ประจำปี 2565
image
กรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีชี้แจงบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่จ.ราชบุรี
image
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี
image
จ.ราชบุรีเตรียมแผนให้ประชาชนรับวัคซีนโควิดได้ที่ รพ.สต.ทุกแห่ง พ.ค. นี้
image
กรมทางหลวงเปิดเวทีชี้แจงการออกแบบและบูรณะสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง สะพานธนะรัชต์ ที่ จ.ราชบุรี
image
จ.ราชบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 และพิธีพระราชทาน ‘พระพลังแผ่นดิน’ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
image
จ.ราชบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ที่อ.ดำเนินสะดวก
image
ตำรวจราชบุรีเปิดอาคารนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
image
โรงพยาบาลราชบุรี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
image
จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
image
คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาจังหวัดราชบุรี
image
จ.ราชบุรีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image