จ.ราชบุรีเปิดตัวช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้ชื่อ Ratchaburi OK Market

จ.ราชบุรีเปิดตัวช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้ชื่อ Ratchaburi OK Market

วันที่ 2 เม.ย. 2564 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัว แพลตฟอร์ม จำหน่ายสินค้าออนไลน์ของจังหวัดราชบุรี ตามโครงการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ Ratchaburi OK Marketซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้บูรณาการกับส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดราชบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี พาณิชย์จังหวัดราชบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี เพื่อหาช่องทางใหม่ในการค้าขายให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรี เนื่องจากการซื้อขายออนไลน์ เป็นตัวช่วยหนึ่งในการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและตรงกลุ่มเป้าหมาย

โดยโครงการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ Ratchaburi OK Market จะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างสินค้าเกษตรจากแอปพิเคชั่นเกษตรโมบาย และสินค้า โอทอปออนไลน์ 39 ราย ไปยัง ผู้ซื้อ/ลูกค้า ซึ่งจะส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการของจังหวัดราชบุรี ในการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นหมุนเวียนในเศรษฐกิจชุมชน และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการของจังหวัดราชบุรี ให้มีความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar