โครงการอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โครงการอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลยางหัก ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันตอนบน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้ก่อสร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรในตำบลยางหัก เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2534 โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2540 เป็นเขื่อนดิน ความจุประมาณ 612,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ได้ประมาณ 1,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 308 ครัวเรือน

ข้อมูล สำนักงาน กปร.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar