นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร Craft Journey ครั้งที่ 29

นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร Craft Journey ครั้งที่ 29   
                   
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร Craft Journey ครั้งที่ 29 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการทรงงานศิลปาชีพ 
                    
ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี นางสาว ปราจิน เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมในงานนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร Craft Journey : The SUPPORT Textiles Traveling Exhibition  ตามที่พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำหนดจัดโครงการนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร ที่จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตั้งแต่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อปีพุทธศักราช 2493 เป็นต้นมา และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการทรงงานศิลปาชีพที่ยาวนานกว่า 44 ปี  และองค์ความรู้เรื่องผ้าไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยทั่วประเทศ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทย และสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านรถนิทรรศการเคลื่อนที่ และกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563-ตุลาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ 44 แห่ง ทั่วประเทศ  โดยมีเนื้อหาประกอบนิทรรศการ ดังนี้ 1. นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร เล่าเรื่องการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ จุดเริ่มต้นของการเดินทาง คุณค่าความงามของผ้าทอ สู่สายใยศิลปาชีพ  มีกิจกรรมประกอบนิทรรศการ อาทิ ผ้าทอสานรัก ผ้าปักสื่อรัก  สีสันจากธรรมชาติ จำนวน 12 ชนิด ห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้ผู้เข้าชมใช้บริการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน หนังสือของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ หนังสือที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ และเครื่องแต่งกาย เป็นต้น มุมถ่ายภาพกับพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จำลองภาพหอรัษฎากรพิพัฒน์ ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯให้ผู้เข้าชมได้ถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึก  
                   
ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวน เด็ก เยาวชน และพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางมาเที่ยวชม และสนุกกับกิจกรรมในงานนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร ที่จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี  เป็นครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2564 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และคุณค่าของงานหัตถกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ การประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าเรื่องผ้า และเครื่องแต่งกายของไทย รวมถึงผ้าราชสำนัก และผ้าชาติพันธุ์ต่างๆของชุมชนท้องถิ่น  นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar