โครงการชลประทานราชบุรีประชาสัมพันธ์แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลอง

โครงการชลประทานราชบุรีประชาสัมพันธ์แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลอง
    นายกิตติ์ชญชาต  เสมคำ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี เปิดเผยว่า ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน จากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ในช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคม ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตก กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก เฝ้าระวังน้ำไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ในช่วงระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2564
    ทั้งนี้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กลองเป็นไปตามเกณฑ์ควบคุม สำนักงานชลประทานที่ 13 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองในปริมาณมากกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองด้านท้ายเขื่อนแม่กลองมีระดับเพิ่มสูงขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำบริเวณที่ลุ่มต่ำ ที่อาจได้รับผลกระทบ จากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว ได้เตรียมการ เฝ้าระวัง และติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิด
 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag