ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคคล กลุ่มวิสาหกิจและเอสเอ็มอี ที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมประกวดรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคคล กลุ่มวิสาหกิจ และเอสเอ็มอี ที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมประกวดรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2566
    นางสาววลัยพร  ทิพยศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ เปิดเผยว่า มูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่มุ่งส่งเสริมการประกอบกิจการที่คำนึงถึงหลักสัมมาอาชีวะเป็นแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักการ “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่” มีความประสงค์จะดำเนินการมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นรางวัลเกียรติคุณยกย่องเชิดชูผลงานแก่บุคคล วิสาหกิจชุมชน และเอสเอ็มอี ที่มีความโดดเด่นตามหลักสัมมาอาชีวะ โดยในปี 2566 นี้ ทางมูลนิธิจะดำเนินการคัดเลือกและมอบรางวัล 3 ประเภท ได้แก่ 
    ประเภทที่ 1 รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ
    ประเภทที่ 2 รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ
    ประเภทที่ 3 รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ
 


ไฟล์เอกสารประกอบ
openAttachFileServlet.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag