การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 22)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าวข้าว.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar