การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 22)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าวข้าว.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag