คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ประกาศผลการตัดสินประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกวด.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag