วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า หรือสวนโควินท์

วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า หรือสวนโควินท์ ซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ทางกลุ่มมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ กล้วยตาก ทองม้วนกล้วยข้าวเกรียบกล้วย น้ำมะพร้าว แซนวิชมะพร้าวอ่อน และชาสมุนไพร ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแนววิถีเกษตรพอเพียง มีจุดเรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และยังกิจกรรมท่องเที่ยวมีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของคนในชุมชน ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098 674 9854


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
20200629d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e173303.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar