ไร่รวงข้าวภูตะวัน หรือ “ฟาร์มฝันแม่”

    ไร่รวงข้าวภูตะวัน หรือ “ฟาร์มฝันแม่” ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้หลักคิดการทำเกษตรอินทรีย์ ระบบการจัดการฟาร์ม ในรูปแบบสมาร์ทฟาร์มที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และใช้เทคนิคการอบร้อนห่มเย็นเพื่อให้ปลูกผักสลัดได้ทั้งปี มีการทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุน และยังสามารถเดินชมสวนผลไม้ สวนป่า และเลือกซื้อผัดสดๆ จากฟาร์ม รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 093-965-1459


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
20200629d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e173303.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar