มาตรการด้านชายแดน และการลักลอบเข้าเมือง ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน

มาตรการด้านชายแดน และการลักลอบเข้าเมือง ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :