คลิป สาระควรรู้ก่อนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565

คลิป สาระควรรู้ก่อนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565 
APEC คืออะไร?
APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation หรือ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
     - มีเป้าหมายในการส่งเสริมการค้าการลงทุน และด้านอื่น ๆ เช่น สังคม การเกษตร ภัยพิบัติ บทบาทสตรี สาธารณสุข
     - APEC มีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ
          - ออสเตรเลีย บรูไนฯ แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
     - มีประชากรรวม 2.8 พันล้านคน
     - มี GDP คิดเป็น 59% เมื่อเทียบกีบ GDP โลก
     - การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสมาชิก APEC คิดเป็น 69.8% เมื่อเทียบกับการค้าระหว่างประเทศของไทยทั้งหมด
5 เรื่องน่ารู้ APEC
1. สมาชิก APEC เรียกว่า "เขตเศรษฐกิจ” แทนคำว่า "ประเทศ”
     - เนื่องจากบางสมาชิกไม่มีสถานะเป็นประเทศ แต่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
2. วัตถุประสงค์ APEC
          - เป็นแหล่งบ่มเพาะทางความคิด สนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
          - ดำเนินการโดยยึดหลักฉันทามติ ความสมัครใจ ไม่โยงการเมือง
          - เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุน (เป้าหมายโบกอร์)
3. APEC ไม่ใช้ธงชาติในการประชุมและการประชาสัมพันธ์
4. ผู้สังเกตการณ์ถาวร 3 หน่วยงาน
          - สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
          - สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภาคพื้นแปซิฟิก (PECC)
          - กรอบการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก (PIF)

5. เจ้าภาพการประชุม APEC
          - เรียงไทม์ไลน์ 2562 ชิลี > 2563 มาเลเซีย > 2564 นิวซีแลนด์ (ปัจจุบัน) > 2565 ไทย (ปีต่อไป) > 2568 เกาหลีใต้

ที่มา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
 


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar