คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจหาโรค covid-19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลไบโอเมตทริกซ์ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจหาโรค covid-19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลไบโอเมตทริกซ์ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

คุณ ศรันยา ดีพูน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ให้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพและตรวจอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 16 เมษายนเป็นวันที่ 16 มิถุนายน 2564 จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้กับนายจ้างและสถานประกอบการทราบ ให้เร่งดำเนินการการตรวจสุขภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นจะต้องรีบยื่นขอทำงานในระบบอีกครั้งหนึ่ง ถ้าหากดำเนินการตรวจโรคและตรวจอัตลักษณ์ไม่ทันก็จะไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆได้

ทางด้าน พันตำรวจโทอังคาร ยะสะนพ สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี ได้ บอกขั้นตอน การมาตรวจอัตลักษณ์บุคคลหรือไบโอแมทริกซ์ โดยเริ่มจากการรับบัตรคิว จากนั้นเมื่อถึงคิวทางเจ้าหน้าที่จะคัดกรองตามมาตรการควบคุม covid-19 จากนั้นยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่รับเอกสารแล้วจะยิงบาร์โค้ด เพื่อให้ข้อมูลปรากฏขึ้นบนหน้าจอระบบ เมื่อข้อมูลตรวจสอบถูกต้องจะทำการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลโดยถ่ายรูปหน้าตรง และเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จแล้วระบบก็จะตรวจสอบว่าบุคคลนั้นได้ถูกขึ้น Blacklist ข้อมูลหมายจับ หรือข้อมูลต้องห้ามอะไรหรือไม่ หากพบก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที หากไม่พบอะไรก็จะทำการส่งข้อมูลไปยังจัดหางาน ว่าพิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ตรวจคนเข้าเมืองฝากประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการหากเป็นไปได้ ทำการจองคิวออนไลน์มาก่อน จะทำให้สะดวกกว่า เพราะจะมีการนัดวันเวลาที่ชัดเจน จะได้ไม่เสียเวลาและเป็นไปตามระบบที่ถูกต้อง

สำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การตรวจอัตลักษณ์บุคคลสามารถสอบถามได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์ 032-2403212 และสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามขั้นตอนขอรับใบอนุญาต การทำงานของคนต่างด้าวในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์ 032-3222612

/////////////////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar