จ.ราชบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 และพิธีพระราชทาน ‘พระพลังแผ่นดิน’ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จ.ราชบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 และพิธีพระราชทาน ‘พระพลังแผ่นดิน’ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.
วันที่ 11 พ.ค. 2565 ที่อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดราชบุรี จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 
.
เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย แบ่งเป็นชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก 1 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย 11 ราย นับเป็นความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
.
โอกาสนี้ได้จัดพิธีพระราชทาน ‘พระพลังแผ่นดิน’ เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดพิธีพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” ให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ณ อาคารบัญชาการ หน่วยราชการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
.
ซึ่งในวันนี้จังหวัดราชบุรีได้จัดพิธีพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ปลัดจังหวัดราชบุรี และนายอำเภอ 10 อำเภอ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.
พระพลังแผ่นดิน เป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม มีรูปแบบพุทธศิลป์ ด้านหน้าเป็นพระศรีศากยสิงห์หรือพระศรีอริยเมตไตรยเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึง ทรงโปรดทั้ง 3 ภพ (ไตรภูมิ) เลข 9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เลข 10 หมายถึง พระทศพลญาณ พญาครุฑ หมายถึง ครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงตบะบารมีอำนาจ ทำให้เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน รูปจักร หมายถึง จัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี
.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :