จ.ราชบุรีประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จ.ราชบุรีประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
           กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และวัดมหาธาตุวรวิหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 
              เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายประกอบวงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มีพระธรรมปัญญาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ประกอบพิธีทางศาสนา 
               สำหรับการประกอบพิธีดังกล่าว มีดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธี ตามมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามโครงการกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
               ภายหลัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานในพิธี ได้ถวายเครื่องไทยธรรม และกรวดน้ำรับพรแล้ว ได้เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร พี่ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งรัชสมัยใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ชัดในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โดยโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิต โดยใช้ความรู้ และสติปัญญา เป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :