พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารปรุงสุก และเจลแอลกอฮอล์แก่บุคลากรโรงพยาบาลดำเนินสะดวก และโรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารปรุงสุก และเจลแอลกอฮอล์แก่บุคลากรโรงพยาบาลดำเนินสะดวก และโรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี
วันนี้ 13 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลดำเนินสะดวก  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานให้กับ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นเป็นอาหารสุขภาพมีส่วนผสมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ คั่วกลิ้งหมูกระชายขาว และไข่ลูกเขย พร้อมเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน 200 หลอด โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พลตรี นิธิศ   เปลี่ยนปาน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16  พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พร้อม นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก  ทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จากนั้นได้เดินทางไปโรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เชิญอาหารพระราชทาน ได้แก่ คั่วกลิ้งหมูกระชายขาว และไข่ลูกเขย พร้อมเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน 200 หลอด ไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พลตรี นิธิศ   เปลี่ยนปาน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16  พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พร้อม น.พ.เกียรติศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ นายอำเภอบางแพ พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีฯ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้

//////////////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :