จ.ราชบุรีประชุมติดตวามความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬา ราชบุรีเกมส์ และเมืองโอ่งเกมส์ ปี 2567

จ.ราชบุรีประชุมติดตวามความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬา ราชบุรีเกมส์ และเมืองโอ่งเกมส์ ปี 2567
.
วันที่ 30 พ.ค. 2566 นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ “เมืองโอ่งเกมส์” ซึ่งจังหวัดราชบุรีจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯในปี พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายกาณชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย อาทิ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน ฝ่ายที่พัก ฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข ฝ่ายสถานที่สนามแข่งขัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยฝ่ายเลขานุการ ทะเบียนและบัตร ได้เสนอความคืบหน้าการจัดทำตุ๊กตานำโชค หรือ มาสคอต “ราชบุรีเกมส์” มีชื่อว่าน้องยินดี ส่วน“เมืองโอ่งเกมส์” มีชื่อว่าลุงโอ่ง ซึ่งให้สถานประกอบการในจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตเนื่องจากเรามีชื่อเสียงด้านตุ๊กตา พร้อมกันนี้ได้นำเสนอเหรียญรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อให้คณะกรรมการฯร่วมกันปรับปรุงแก้ไข
.
การประชุมในวันนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการจำหน่ายเสื้อการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" ในราคาพิเศษจนถึงเดือนมิถุนายน 2566 และจำหน่ายราคาปกติ (ราคาตามป้าย) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
และการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "เมืองโอ่งเกมส์"พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดราชบุรี รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
.
สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567 โดยจัดแข่งขันทั้งหมด 39 ชนิดกีฬา และและการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2567 มีจัดแข่งขันทั้งหมด 16 ชนิดกีฬา โดยกีฬาแต่ละชนิดจะกระจายจัดทุกอำเภอของจังหวัดราชบุรี มีเพียงกีฬาบางชนิดที่ต้องไปจัดการแข่งขันต่างจังหวัดประกอบด้วย จักรยาน BMX จ.ชัยนาท, จักรยาน ประเภทสู่ จ.สุพรรณบุรี, เรือพาย จ.ชลบุรี, ยกน้ำหนัก จ.สุพรรณบุรี และยิงปืน จ.สุพรรณบุรี

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
////////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar