งานมะม่วงและของดีปากท่อ แหล่งปลูกมะม่วงพันธุ์ดีกว่าพันห้าร้อยไร่

งานมะม่วงและของดีปากท่อ แหล่งปลูกมะม่วงพันธุ์ดีกว่าพันห้าร้อยไร่
.
วันที่ 26 พ.ค. 2566 นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานเปิดงาน "วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566” ซึ่งอำเภอปากท่อ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เผยแพร่พืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”ของดีอำเภอปากท่อ โดยเฉพาะมะม่วง เช่น มะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ 9 สายพันธุ์ ได้แก่พันธุ์แก้วลืมรัง, พันธุ์น้ำดอกไม้, พันธุ์เขียวเสวย, พันธุ์ฟ้าลั่น, พันธุ์หนังกลางวัน, พันธุ์ทองดำ, พันธุ์ยักษ์, พันธุ์มะม่วงอกร่อง, พันธุ์มะม่วงแรด และกล้วยน้ำว้า โดยเฉพาะมะม่วงสายพันธุ์น้ำดอกไม้ ซึ่งมีรสชาติที่ดี มีมาตรฐาน และปลอดภัยจากสารเคมี จนเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก และเกษตรกรอำเภอปากท่อ ยังส่งผลผลิตมะม่วงไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสิงคโปร,  มาเลเซีย ปีละไม่น้อยกว่า 700 ตัน
 .             
ภายในงานมีการจำหน่ายมะม่วง และผลไม้ต่างฯ ที่มีอยู่ในอำเภอปากท่อ รวมถึงจำหน่ายสินค้าโอทอป นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นิทรรศการวิถีชีวิตพี่น้อง 7 ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอำเภอปากท่อ ประกอบด้วย ชนเผ่าไทยทรงดำ,ไทญวน,ไทยกะเหรี่ยง, ไทยจีน,ไทยลาวเวียง, ไทยเขมรสาวเดิม และไทยพื้นถิ่น และในค่ำคืนต่างๆ ยังมีการการประกวด สตรีสดใส ผ้าไทยใส่สนุก การประกวดผลไม้ การประกวดธิดามะม่วงซึ่งเป็นลูกหลานของชาวอำเภอปากท่อส่งเข้าประกวด การแสดงวัฒนธรรมของ 7 ชาติพันธุ์ การแข่งขันศึกวันดวลเพลงชาว และการประกวดสัตว์สวยงาม  โดยงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 4 มิถุนายนนี้ ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
///////////////////////////////////////////////////////////
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar