จ.ราชบุรีไตรมาสแรก ปี 2566 เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว 

จ.ราชบุรีไตรมาสแรก ปี 2566 เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว 
.
วันที่ 22 พ.ค. 2566 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดราชบุรี หรือ กรอ.จังหวัดราชบุรี มีส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมประชุม โดยมีประเด็นการรายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดราชบุรี รายงานสภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง
.
ซึ่งข้อมูลจากจากคลังจังหวัดราชบุรีพบว่าเดือนมีนาคม 2566 มีขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวซึ่งดูจากจำนวนการจดทะเบียนรถยนต์พานิชย์ลดลง และประมาณเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.4 จากการขยายตัวด้านอุปสงค์ และอุปทาน และการใช้จ่ายจากภาครัฐ ส่วนภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.2 – 1.2 โดยสาขาพืช สาขาประมงสาขาป่าไม้ คาดว่าจะขยายตัว ขณะที่สาขาปศุสัตว์หดตัว 
.
พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้รับทราบผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมกาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 แทนกรรมการที่ลาออกจังหวัดราชบุรีเสนอ นายวิฑูร สุขพูล ผู้เคยดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดราชบุรีร่วมเป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
.
และมีเรื่องสืบเนื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง จากเหตุการณ์ปลาในกระชังบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองลอยตาย ซึ่งนายรณภพเหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัตราชบุรี ในฐานะประธาน กรอ.จังหวัดราชบุรี ได้ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำเสียกรณีดังกล่าว โดยได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลอง รวม 5 บริษัท พบเพียง 1 บริษัท ที่ระบายน้ำออกนอกบริเวณโรงงาน โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้แจ้งเงื่อนไขบริษัทดังกล่าวจะต้องติดตั้งวัดคุณภาพน้ำทิ้งอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar