มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ออกหน่วยเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านมที่ จ.ราชบุรี

มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ออกหน่วยเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านมที่ จ.ราชบุรี
.
วันที่ 16 มี.ค. 2566 ที่เรือนจำกลางราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง เมมโมแกรม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดราชบุรี ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และ สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้และตระหนัก โดยการอบรมและฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตลอดจนการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง
.
โดยวันนี้มูลนิธิกาญจนบารมี ได้นำขบวนรถเคลื่อนที่ออกให้บริการเพื่อคัดกรองด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางราชบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 397 คน พร้อมให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมและสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
.
อย่างไรก็ดีมูลนิธิกาญจนบารมี ได้กำหนดนำขบวนรถเคลื่อนที่ๆ ออกให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี จำนวน 4 อำเภอ คือ อำเภอโพธาราม อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอจอมบึง และอำเภอดำเนินสะดวก ระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2566 ภายในงานมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านรถหน่วยเคลื่อนที่ 3 คัน ประกอบด้วยรถประชาสัมพันธ์, รถสาธิตและตรวจมะเร็งเต้านม, และรถนิทรรศการและให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านม และรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบมีประสิทธิภาพสูง 2D และ 3D โดยมีสตรีอายุ 30 ปีขึ้นไป สตรีกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการ 100-200 คนต่อวัน

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
/////////////////////////////////////////////////////
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar