อบจ.ราชบุรีจัด MOU สร้างเครือข่ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อบจ.ราชบุรีจัด MOU สร้างเครือข่ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
.
วันที่ 28 ก.ย. 2565 โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 2 รองประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และนายธีระชาติ ไทรทอง ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคิรีขันธ์ ร่วมแถลงการณ์บันทึกความเข้าใจการสร้างเครือข่ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี 111 แห่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ของจังหวัดราชบุรีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเกิดการบูรณาการการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด
.
โดยสาระสำคัญของการบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซึ่งจะสามารถให้การสนับสนุนเมื่อเกิดสาธารณภัยรวมถึงความเสี่ยงในการเผชิญกับสาธารณภัยรูปแบบ ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีสมรรถนะสูงเข้าจัดการสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน 
.
อย่างไรก็ดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่สถานีขนสงแห่งที่ 2 โดยศูนย์ฯแห่งนี้จะมีเครื่องจักรกลสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาประจำการ เป็นการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่ายร่วมกับ อปพร เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ในท้องถิ่นท้องที่ให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว
///////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar