โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) 
    นางพัชรวีร์  สุวรรณิก  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อให้ดำเนินงานโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง
    สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา จึงได้กำหนดมีการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างผังน้ำ และร่างกายการประกอบผังน้ำ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปปรับปรุงผังน้ำให้มีความสมบูรณ์ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร (มิตรพันธ์) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (เวทีที่ 1) และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องปั้นดาว โรงแรมราชาบุระ ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เวทีที่ 2) 
    ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบัณฑิต ผลสุข โทร.02-5138891-4 โทรสาร 02-513-8268 มือถือ 081-0731354 หรือ 081-9645202 
 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag