จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
               นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ      พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วมอุปสมบทแบ่งเป็นส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 91 คน จัดพิธี ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จำนวน 819 คน จัดพิธี ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่กำหนด โดยจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดพิธี ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่กำหนด โดยจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดพิธี ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ - เพศชาย อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จนถึงไม่เกิน ๖๕ ปี - ร่างกายสมบุรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ - ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด - เป็นบุรุษโดยสมบูรณ์ ไม่เป็นคนลักเพศ - สามารถท่องคำขออุปสมบท (คำขานนาค) และบทสวดตามที่วัดกำหนด - ไม่เป็นบุคคลต้องโทษ หรือหลบหนีคดี หรือเกณฑ์ทหาร - มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสามารถตรวจสอบได้ ไม่เป็นคนเร่ร่อน - ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามหลักพระวินัย - ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงผลการได้รับวัคซีนโควิด ๑๙ จำนวนไม่ น้อยกว่า ๒ เข็ม - มีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้าร่วมงานภายใน ๗๒ ชั่วโมง
             หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-338531
 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag