ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานรีไซเคิลของเสีย

ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานรีไซเคิลของเสีย
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.สุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้นายสมศักดิ์ พลายมาต ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สำนักงานอุตสากรรมจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณลำห้วยน้ำพุและบ้านนายธนู ยิ่งยวด ซึ่งได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็นและน้ำเสียปนเปื้อนสารเคมีจากการประกอบกิจการโรงงานรีไซเคิลของเสียของบริษัท แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งขณะตรวจสอบได้รับกลิ่นเหม็นคล้ายสารเคมี ทั้งนี้ข้อมูลที่ตรวจพบจะได้นำไปหารือในการประชุมคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag