โครงการชลประทานราชบุรีประชาสัมพันธ์สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% ของความจุ

โครงการชลประทานราชบุรีประชาสัมพันธ์สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% ของความจุ
    นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดฝนตกในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง โครงการชลประทานราชบุรี ขอรายงานสถานการณ์อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% ดังนี้
    1.อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด ความจุ 4.300 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำปัจจุบัน 4.366 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 101.53% เกิดน้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้น (Spillway) 5 เซนติเมตร คิดเป็นอัตรา 0.45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และพร่องระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet) อัตรา 0.38 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
    อนึ่ง โครงการชลประทานราชบุรี ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง และประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายปกครองและผู้ใช้น้ำทราบถึงสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag