ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต้ำ (ฉบับที่ 12).pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar