การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 (งวดที่ 7)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าว.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag