สำนักนายกรัฐมนตรีรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ:ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ทุนรัฐบาล.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar