ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ตรวจสอบประวัติ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag