ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมสรรหาและเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
_4D6963726F736F667420576F7264202D20322E20A4D8B3CAC1BAD1B5D4E1C5D0CBC5D1A1E0A1B3B1ECA1D2C3A4D1B4E0C5D7CDA1CAB5C3D52032353636207633_.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar