สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความรักของพ่อ”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความรักของพ่อ”
    นางนภสร  โศรกศรี  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความรักของพ่อ” ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดราชบุรี กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                    บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช       บรมนาถบพิตร และปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของพ่อได้ตระหนักในหน้าที่ของลูก และได้พัฒนาตนเอง กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
    ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความรักของพ่อ” โดยจัดส่งผลงานและ       ใบสมัครไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (ชั้น 4) ถนนอำเภอ ตำบล       หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร.032-322786, 032-322862 ต่อ 103
 


ไฟล์เอกสารประกอบ
10989470.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar