มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงานและหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ให้แก่ผู้พิการ ซึ่งผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf30092565_0003.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar