ขอเชิญชมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2020)

ขอเชิญชมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2020)
    นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากบริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ว่าได้มีกำหนดจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2020) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะในระดับสากล ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงเทคนิค กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ และมีเป้าหมายเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะในภูมิภาคอาเซียน เกิดการพัฒนาศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน 
    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2020) ได้ตามวัน และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag