จบแล้วมีงานทำ กับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ ม.3

จบแล้วมีงานทำ กับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ ม.3
ผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่าย ร่วมผลักดันโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ นร.ครอบครัวยากจน ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้
การส่งเสริมให้กับเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาเพียงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ม.3 ได้เข้ารับการอบรมวิชาชีพที่เด็กสนใจในระยะเวลาสั้นๆ ตามโครงการ “เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)” ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน บูรณาการร่วมกับ 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพงานด้านช่าง ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จะทำให้นักเรียนเหล่านี้มีความรู้ความสามารถตามที่สถานประกอบการต้องการ เพราะได้โอกาสในการศึกษาเพิ่มทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับช่วยให้นักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” ทำให้พวกเขามีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
จังหวัดราชบุรีได้ผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมหลักสูตรอบรมให้แก่นักเรียนที่จะจบในปีการศึกษา 2564 ที่สนใจร่วมโครงการฯที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ในช่วงเดือนเมษายน 2565 ใช้ระยะเวลาการฝึกตามหลักสูตร 2 เดือน จากนั้นไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบกิจการอีก 1 เดือน โดยเปิดอบรมสาขา ช่างซ่อมและบำรุงรถจักรยานยนต์ ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ซึ่งทุกสาขาที่เปิดเป็นความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนี้ 

โครงการ “เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)” เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา รวมถึงพัฒนาเด็กให้มีทักษะฝีมือด้านอาชีพก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงานให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไปทำงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ”ซึ่งจะได้รับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นจากขั้นต่ำ ตลอดระยะเวลาของโครงการฝึกอาชีพนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มีหลักสูตรให้เลือกรับการฝึกอบรมฟรี มีที่พักและอาหารฟรี ที่สำคัญเมื่อฝึกอบรมจบแล้ว มีตำแหน่งงานว่าง ไว้รองรับหลังจบหลักสูตร สำหรับผู้ปกครอง และนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี และโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
 


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar