วธ. เร่งขับเคลื่อน soft power สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ต่อยอดสู่เวทีระดับโลก

🎥🎥 วธ. เร่งขับเคลื่อน soft power สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ต่อยอดสู่เวทีระดับโลก
.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า วธ.ได้เร่งขับเคลื่อนแผนงาน Soft Power ทั้งวัฒนธรรมไทย และการสร้างภาพยนตร์ ถือเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ไทยให้มีมาตรฐานได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการฉายในโรงภาพยนตร์และผ่าน online platforms ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเปิดโอกาสให้กับผู้กำกับรุ่นใหม่สร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทย นับเป็นส่วนหนึ่งของ soft power ที่สามารถสอดแทรกเนื้อหาเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร รวมถึงสินค้าและบริการของไทยในหลายภาคส่วนไปสู่ตลาดโลกได้
.
ประกอบกับ ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างมาก ขณะที่ภาคเอกชนในวงการภาพยนตร์ไทย มีการพัฒนา เพื่อให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมในปัจจุบัน รวมทั้งมีความพร้อมในการผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ตามนโยบาย SOFT POWER ความเป็นไทยในระดับเวทีโลกต่อไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar