ไทยผลักดัน 3 ด้านฟื้นฟูเศรษฐกิจในการเป็นเจ้าภาพเอเปค

ไทยผลักดัน 3 ด้านฟื้นฟูเศรษฐกิจในการเป็นเจ้าภาพเอเปค

มุ่งเน้นการผลักดัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน เช่น Digital Trade Platform ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ MSMEs ด้านการฟื้นฟูความเชื่อมโยง เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวสีเขียว และด้านการส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน เช่น การส่งเสริม BCG Economic Model การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ MSMEs บทบาทของสตรีและกลุ่มคนที่มีศักยภาพ

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar