วธ.กรมประชาสัมพันธ์เจ้าภาพประชุมด้านวัฒนธรรรมอาเซียน ผลักดันใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต้นทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาดิจิทัลฟื้นฟูสังคม ฟื้นฟูอาเซียนจากโควิด-19

วธ.กรมประชาสัมพันธ์เจ้าภาพประชุมด้านวัฒนธรรรมอาเซียน ผลักดันใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต้นทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาดิจิทัลฟื้นฟูสังคม ฟื้นฟูอาเซียนจากโควิด-19 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)มีนโยบายในการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียนและประชาคมโลก โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกัน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การประชุม ASEAN –COCI ครั้งที่ 56 มีหัวข้อหลักในการประชุมคือ“ความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์:สู่อนาคตที่ยั่งยืน”เพื่ออาเซียน” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  อีกทั้งส่งผลกระทบและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากต่อวิถีชีวิต รวมถึงภาควัฒนธรรมและสารสนเทศ  จึงต้องปรับแผนดำเนินงานเพื่อรับมือโดยปัจจัยสำคัญที่สุดต่อหน่วยงานภาควัฒนธรรมและสนเทศคือ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 74  ที่ผ่านมาได้ประกาศให้ปี 2564 เป็น"ปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ขึ้นมามีบทบาทหน้าที่ในสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งการวางรากฐานของประเทศไทยผ่านโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและชุมชนของประเทศหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=12087&index
#aseanthai #aseannews #ข่าวอาเซียน #เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสารสนเทศครั้งที่56
 


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar