มาตรการสินเชื่ออิ่มใจ หนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม

เคาะ! “มาตรการสินเชื่ออิ่มใจ" หนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร - เครื่องดื่ม . “มาตรการสินเชื่ออิ่มใจ” อีกหนึ่งมาตรการดี ๆ ที่รัฐบาลกำหนดออกมาล่าสุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอ ลดการพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ . ?หลักเกณฑ์โครงการฯ ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ เป็นต้น . ?กำหนดวงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan) ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก และขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี รับคำขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 . ที่สำคัญ รัฐบาลชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPLs ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินเชื่อที่อนุมัติ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท . สำหรับร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ แผงลอย รถเข็น สามารถเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนของรัฐบาลที่มีอยู่ เช่น มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 โดย ธ.ออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 10,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก หรือสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อ Street Food เป็นต้น . ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาธนาคารออมสิน หรือ GSB Call Center 1115


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :