"โตไปไม่โกง" เด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจสุจริต ร่วมกันสร้างวินัยและปลูกฝังพฤติกรรมสุจริต จิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมการทำความดี #ราชบุรีต้านโกง

"โตไปไม่โกง" เด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจสุจริต ร่วมกันสร้างวินัยและปลูกฝังพฤติกรรมสุจริต จิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมการทำความดี
#ราชบุรีต้านโกง


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar