มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG

มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG หลังจาก จ.ราชบุรีได้เป็นพื้นที่นำร่องพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว BCG Model หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขาเกษตร มีเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง โดยมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี เป็นสินค้าเกษตรที่ จ.ราชบุรีได้ขับเคลื่อน จากความร่วมมือจากหลายฝ่าย ระหว่างกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :