สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรีคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาพืชไร่ ประจำปี 2565

สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรีคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาพืชไร่ ประจำปี 2565
.
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้จัดการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นให้เป็นที่ปรากฎแก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการให้ความสำคัญและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพลังใจสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดราชบุรีได้คัดเลือก นางระพี แหวนเพ็ชร เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยชาวอำเภอจอมบึง เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาพืชไร่ ประจำปี 2565 แก่คณะกรรมการฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ซึ่งการคัดเลือกในวันนี้มีนางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี นางสาวรัตติญา งามระบำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นายกิตติทัต ส่องสว่าง เกษตรอำเภอจอมบึง พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ร่วมให้กำลังใจและให้ข้อมูลสนับสนุน 
.
สำหรับนางระพี แหวนเพ็ชร เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ในพื้นที่ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีพื้นที่ทำการเกษตรมากกว่า 900 ไร่ ปลูกอ้อยโรงงาน มันสำปะลัง และยูคาลิปตัส ซึ่งทำรายได้มากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี นอกจากทำการเกษตรแล้ว ยังเป็นจิตอาสาทำงานภาคประชาชนร่วมกับส่วนราชการ เอกชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่มาปรับใช้ในอาชีพของตนเองอยู่เสมอ
วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :