กรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีชี้แจงบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่จ.ราชบุรี

กรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีชี้แจงบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่จ.ราชบุรี

วันที่ 20 พ.ค. 2565 ที่ห้องประชุมโครงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดเวที บทบาทของคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน กับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร มีนางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการฯ นายมานิต  นพอมรบดี อดีต รมช.สาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเวทีสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจรวมทั้งกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับคณะกรรมาธิการฯ และสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกับคณะกรรมาธิการ

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการบรรยายและอภิปรายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่และอำนาจ และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการกิจการศาลฯ กับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งยังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาความเดือดร้อน และการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับคณะกรรมาธิการ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาดำเนินการของคณะกรรมาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :