โรงพยาบาลราชบุรี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

โรงพยาบาลราชบุรี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
.
วันที่ 9 พ.ค. 2565 โรงพยาบาลราชบุรี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมปฐมจักรี โรงพยาบาลราชบุรี  โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี 
.
โดยวันนี้มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชื้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ราชการ และสาธารณชน  โดยในการจัดพิธีฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :