จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
.
วันที่ 9 พ.ค. 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มสตรีจังหวัดราชบุรี ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี
.
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้ เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
.
โดยการจัดกิจกรรมนี้ มีส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนกลุ่มสตรี ได้ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรีได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดมา

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :