จ.ราชบุรีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

จ.ราชบุรีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
.
วันที่ 5 พ.ค. 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี โดยมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการโรคติดต่อฯ นายอำเภอทุกแห่ง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดราชบุรี และการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป ศบค. ได้ปรับให้จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงรวมกับจังหวัดอื่นอีก 65 จังหวัด และจังหวัดราชบุรีได้มีคำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 51 มีสาระสำคัญ อาทิ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันเกิน 1,000 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาต, มาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่, มาตรการการเปิดภาคเรียน และสถานที่เสี่ยงยังปิดอยู่
.
อีกทั้งในที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ และการขยายกลุ่มเป้าหมายการรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ 20-40 ปี
.
สำหรับวันนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการขออนุญาตจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ที่โรงเรียนบ้านยางคู่ อ.ปากท่อ วันที่ 15 พ.ค. นี้
.
วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :