จังหวัดราชบุรีเตรียมดำเนินการปรับปรุงเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ เส้นเจดีย์หัก วัดหนองหอย

จังหวัดราชบุรีเตรียมดำเนินการปรับปรุงเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ เส้นเจดีย์หัก วัดหนองหอย
วันที่ 20 ต.ค. 2564 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมโครงการปรับปรุงเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลข 3291 ช่วงตั้งแต่สี่แยกเจดีย์หัก ถึงบริเวณทางเข้าวัดหนองหอย ระยะทางเกือบ 9 กิโลเมตร โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้รับเหมาโครงการร่วมหารือ แนวทางการจัดการจราจร และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สัญจรเส้นทางดังกล่าวได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 
สำหรับทางหลวงหมายเลข 3291 ช่วงตั้งแต่สี่แยกเจดีย์หัก ถึงบริเวณทางเข้าวัดหนองหอย ระยะทางเกือบ 9 กิโลเมตร เมื่อปี 2562 จังหวัดราชบุรีได้เลือกให้ดำเนินโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอำเภอเมืองราชบุรี ,อำเภอโพธาราม และ อำเภอบ้านโป่ง ของจังหวัดราชบุรี เข้าด้วยกัน
ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรสูงทั้งยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เชื่อมโครงข่ายจากทางหลวงสายหลัก คือ ถนนเพชรเกษม หรือ ทางหลวงหมายเลข 4 มาตรฐานทางเดิมเป็นถนน 4 ช่องจราจร ผิวถนนเริ่มทรุดเสียหาย พร้อมกับในบริเวณดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร จึงได้ดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นนี้เปลี่ยนผิวทางเป็นแบบคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้บริการทางหลวงเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ทั้งนี้โครงการจะเริ่มช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ระยะเวลาดำเนินการรวม 2 ปี
 


image รูปภาพ
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :