จ.ราชบุรีรับฟังการชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

จ.ราชบุรีรับฟังการชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
วันที่ 11 ต.ค. 2564 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในระดับจังหวัด ร่วมประชุมการชี้แจงโครงการฯดังกล่าว ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งคู่มือภาพรวมมี 12 ขั้นตอน และสอดคล้องกับการเปิด-ปิด ภาคเรียน
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานระดับจังหวัด บูรณาการช่วยเหลือเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว เพื่อช่วยให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” ซึ่งจะทำให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :