จังหวัดราชบุรีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ที่ อ.วัดเพลง 

จังหวัดราชบุรีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ที่ อ.วัดเพลง 
.
วันที่ 3 มิ.ย. 2566 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ที่บริเวณวัดคลองขนอน อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอวัดเพลงจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเปิดโอกาสให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
.
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้นำจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ เอกชน และประชาชน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจ จากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่บริเวณวัดคลองขนอน ด้วยการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้สะอาดน่ามอง รวมทั้งกำจัดวัชพืชผักตบชวาในคลองให้สะอาดเป็นแหล่งอาศัยของพันธุ์ปลาและเปิดช่องทางน้ำคืนความสดใสให้กับแม่น้ำลำคลอง จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้พันธุ์เศรษฐกิจ 
/////////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar