กกต.ราชบุรี จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ช่วงโค้งสุดท้ายกระตุ้นประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.มากกว่าครั้งก่อน

กกต.ราชบุรี จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ช่วงโค้งสุดท้ายกระตุ้นประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.มากกว่าครั้งก่อน
.
วันที่ 9 พ.ค. 2566 นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรม Big Day  กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย ซึ่ง กกต.จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดราชบุรีจัดขึ้นที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เขตเทศบาลเมืองราชบุรี มีนางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมในกิจกรรม โดยนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 300 คน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการเสริมสร้างประชาธิปไตย ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง” จากริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ผ่านตลาด ชุมชน ห้างร้าน ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ และหวังเพิ่มจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากกว่าครั้งก่อน  
.      
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี  ได้กำหนดเป้าหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งนี้ 14 พ.ค. 2566 จะต้องมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเพิ่มขึ้น 5 % จากปี 2562 ที่มีผู้มาใช้สิทธิ 82 % เพิ่มขึ้นเป็น 85 % และมีจำนวนบัตรเสียลดลง  โดยประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่แอพพลิเคชั่นSMART VOTE และสายด่วน 1444

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar