จ.ราชบุรีจัดงานนมัสการพระมหาธาตุเนื่องในวันมาฆบูชา ปี2566

จ.ราชบุรีจัดงานนมัสการพระมหาธาตุเนื่องในวันมาฆบูชา ปี2566
.
วันที่ 4 มี.ค. 2566 นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานงานนมัสการพระมหาธาตุ ประจำปี ปีที่ 76 และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดราชบุรีและวัดมหาธาตุวรวิหาร ร่วมกับส่วนราชการ เอกชน และประชาชน จัดขึ้นทุกปี เพื่อถวายเป็นเป็นพุทธบูชาและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์รวมแห่งการปฏิบัติธรรม โดยกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การไถ่ชีวิตโค การประกวดกล้วยไม้ 
.
วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดประจำจังหวัดราชบุรีมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยทวารวดี มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ พระปรางค์ ซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันในนามว่า "พระปรางค์วัดมหาธาตุ" เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 และได้รับการซ่อมแซมเพิ่มเติมในสมัยอยุธยา ผนังภายในองค์พระปรางค์ทุกด้านมีภาพจิตรกรรมรูปอดีตพระพุทธเจ้าที่งดงามและเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดราชบุรีและบุคคลทั่วไป อีกทั้งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระประจำเมืองคือ พระมงคลบุรี พระศรีนัคร์ประทับนั่งหันพระปฤษฎางค์ชนกัน (หันหลังชนกัน) เป็นพุทธศิลปแบบอยุธยาตอนต้น นอกจากเป็นที่สักการะประจำเมืองแล้ว  ยังขออาราธนา ให้ช่วยระวังหน้าระวังหลัง ตามความเชื่อของคนในสมัยนั้น
.
ทั้งนี้งานนมัสการพระมหาธาตุเนื่องในวันมาฆบูชา ปี2566 จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2566 ตรงกับวันมาฆบูชา ช่วงเช้าขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติ และช่วงค่ำร่วมเวียนเทียนรอบพระปรางค์ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว
///////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :